Förkortningar: Organisationer

Organisation Förkortning
Länsstyrelsen i Stockholms län

LST-AB   

Länsstyrelsen i Västerbottens län

LST-AC

Länsstyrelsen i Norrbottens län LST-BD
Länsstyrelsen i Uppsala län LST-C
Länsstyrelsen i Södermanlands län LST-D
Länsstyrelsen i Östergötlands län

LST-E     

Länsstyrelsen i Jönköpings län LST-F
Länsstyrelsen i Kronobergs län LST-G
Länsstyrelsen i Kalmar län LST-H
Länsstyrelsen i Gotlands län

LST-I

Länsstyrelsen i Blekinge län LST-K
Länsstyrelsen i Skåne län LST-LM
Länsstyrelsen i Hallands län LST-N
Länsstyrelsen i Västra Götalands län LST-O
Länsstyrelsen i Värmlands län LST-S
Länsstyrelsen i Örebro län

LST-T

Länsstyrelsen i Västmanlands län LST-U
Länsstyrelsen i Dalarnas län LST-W
Länsstyrelsen i Gävleborgs län LST-X
Länsstyrelsen i Västernorrlands län LST-Y
Länsstyrelsen i Jämtlands län LST-Z
   
Region Västerbotten REGAC
Regionförbundet Uppsala län REGC
Regionförbundet Sörmland REGD
Regionförbundet Östsam REGE
Regionförbundet Jönköpings län REGF
Regionförbundet södra Småland REGG
Regionförbundet i Kalmar län REGH
Region Gotland REGI
Region Blekinge REGK
Region Skåne REGLM
Region Halland REGN
Västra Götalandsregionen REGO
Region Värmland REGS
Regionförbundet Örebro REGT
Region Dalarna REGW
Region Gävleborg REGX
Regionförbundet Jämtlands län REGZ